• Inštalácie
  • Diagnostika
  • Profilaktika
  • Servis
  • editácie odborných textov (aj v/z cudzích jazykov)
  • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  • administratívne služby
  • počítačové služby
  • zhotovovanie www stránok